VAN MỘT CHIỀU CÁNH BƯỚM KSB-KSB DUAL PLATE CHECK VALVE - AMRI SERIE 2000 PN 16