Thông báo Van Cầu KSB BOA-H PN16 DN25 & DN50 đã về !!!

Ngày 14 tháng 5 năm 2019
-Rất nhiều hàng đã về kho trong đó có 500 cái Van Cầu KSB BOA-H PN16 DN25 JL1040 và 550 cái Van Cầu KSB BOA-H PN16 DN50 JL1040

 

Thông báo Van Cầu KSB BOA-H PN16 DN25 và DN50 đã về !!!

Ngày 14 tháng 5 năm 2019

-Rất nhiều hàng đã về kho trong đó có 500 cái Van Cầu KSB BOA-H PN16 DN25 JL1040 và 550 cái Van Cầu KSB BOA-H PN16 DN50 JL1040,

-Do trước đó 2 size này đã hết hàng và khách hàng phải đợi, hàng vừa về và đã xuất đi hơn 200 cái Van Cầu KSB BOA-H PN16 DN25 & 150 cái Van Cầu KSB BOA-H PN16 DN50,

-Nay còn khoảng gần 300 cái Van Cầu KSB BOA-H PN16 DN25 & 350 cái Van Cầu KSB BOA-H PN16 DN50 trong kho,

-Sắp tới sẽ về thêm 550 cái Van Cầu KSB BOA-H PN16 DN25 & 350 cái Van Cầu KSB BOA-H PN16 DN50 nữa

=>Do vậy quý khách hàng thân yêu khỏi phải lo về tời gian giao hàng nữa! :)

- Các size Van KSB khác thì số lượng trong kho vẫn OK, từ size DN15 đến DN350.

 

@ Liên hệ Ms. Thanh - 0977 069 053/ sales@pscs.com.vn http://www.pscs.com.vn