PSCS VIỆT NAM - BƠM - VAN - THIẾT BỊ đường ống công nghiệp

đại lý ủy quyền mảng công nghiệp tại thị trường Việt Nam của các thương hiệu nổi tiếng

Đại lý ủy quyền Van KSB-Amri (xuất xứ Đức) tại Việt Nam

Đại lý ủy quyền Bơm Mas-Daf ( xuất xứ Thổ Nhĩ Kỳ) tại Việt Nam

Đại lý ủy quyền Bơm TeknoPomp (xuất xứ Thổ Nhĩ Kỳ) tại Việt Nam

MIL 81000 Three Way Combining and Diverting Control Valves

 

 

 

MIL 81000 Three Way Combining and Diverting Control Valves

Overview

§  3-way control valves

§  Combining and diverting applications

§  Plug stability at throttling

§  High capacity

§  Extra guiding

Technical Specifications

§  Standard sizes & rating
¾” to 12”: ASME 150# to ASME 2500#

§  Seat leakage class(as per FCI 70.2)
Standard: Class IV
Optional: Class VI