PSCS VIỆT NAM - BƠM - VAN - THIẾT BỊ đường ống công nghiệp

đại lý ủy quyền mảng công nghiệp tại thị trường Việt Nam của các thương hiệu nổi tiếng

Đại lý ủy quyền Van KSB-Amri (xuất xứ Đức) tại Việt Nam

Đại lý ủy quyền Bơm Mas-Daf ( xuất xứ Thổ Nhĩ Kỳ) tại Việt Nam

Đại lý ủy quyền Bơm TeknoPomp (xuất xứ Thổ Nhĩ Kỳ) tại Việt Nam

MIL 27000 Compact Globe Control Valves

 

 

MIL 27000 Compact Globe Control Valves

Overview

§  Compact and Lightweight construction

§  Rugged, Shank guiding

§  Tight Shut-off

§  Field – reversible actuator

§  Optional Compact top mounted Hand wheel

Technical Specifications

§  Standard sizes & rating
½” to 2” : ASME150# & ASME 300#

§  Seat leakage class (as per FCI 70.2)
Standard : Class IV & VI
Optional : Class V